english deutsch italiano español slovenščina furlan

Parteulis

Prime tape

Aquileia - Aiello

Cartina generale della tappa

Località attraversate

Anteprima foto 1 Anteprima foto 2 Anteprima foto 3 Anteprima foto 4

Il non Parteulis al derive probabilmentri di Pertegulis, plurâl diminutîf di "piertie" o sedi di une unitât antighe di misure par terens.

Intai documents dai secui passâts si lei dispès di "perticazions" ven a stâi di misurazions di une determinade zone.