english deutsch italiano español slovenščina furlan

Prât di Resie: la capele di Siele Seade

Setime tape

Rifugio A.N.A. - Prato di Resia

Cartina generale della tappa

Dongje de gleseute di Siele Seade al è un piçul parcut furnît cun banchinis par polsâ e viste sul vert cjanâl di Resie.