english deutsch italiano español slovenščina furlan

Cormons: vinogradi

Cormons je sedež briškega vinskega konzorcija, kjer vsako leto pridelajo Vino miru in ga pošljejo vsem predsednikom sveta, vključno s papežem.