english deutsch italiano español slovenščina furlan

Lonzano: freske v notranjosti cerkvice

V notranjosti cerkvice so vidne freske iz 4. stoletja (Sv. Julijan v prizoru umora – kakor pripoveduje legenda – svojih staršev in enega svetnika); slika Leopolda Zuccola na oltarju (okoli l. 1800).