english deutsch italiano español slovenščina furlan

Scriò: med vinogradi

Pot nadaljujete med neskončnimi vrstami trt.