english deutsch italiano español slovenščina furlan

Mernicco: poslikave

Vzdolž ceste proti lbani, na levi strani, izstopa veliko poslopje župnišča, na katerem je naslikanih Sedem Cerkva.