english deutsch italiano español slovenščina furlan

Puller: malica

Te romarice so si raje izbrale senco bukovih dreves, da bi pomalicale.