english deutsch italiano español slovenščina furlan

Chiout: Montaž

Na zelenih pašnikih visoke nadmorske višine planote Montaž živi raznovrstno divje živalstvo, skrito za jelkami in macesni med snežnimi pokrajinami ter ledeniki na nenavadno nizki višini.