english deutsch italiano español slovenščina furlan

Monte Santo di Lussari: marijin kip

Deseta etapa

Valbruna - Monte Lussari

Cartina generale della tappa

Legenda pripoveduje o pastirčku iz Žabnice, ki leta 1360 v bližini rušja najde nekaj ovac.

Približa se in zagleda Marijo z Jezuščkom. Vzame jo in jo nese k župniku. Kip se kar trikrat vrne nazaj h grmu.

Zato oglejski patriarh svetuje zgraditi kapelo prav na tistem mestu. Tu, na Višarjah. Žal za staro kapelo ni več nobene sledi, leta 1500 so jo nadomestili z zdajšnjim korom iz kamna.