english deutsch italiano español slovenščina furlan

Aquileia: rimski forum

Na trgu Rimskega foruma (piazza del Foro) so v elegantnem zaporedju postavljeni stebri s korintskimi kapiteli, ki so sestavni del vzhodnega stebrišča. Pred obnovitvijo so razkosani ležali na tleh, vsi obrnjeni v eno smer, zaradi posledic hudega potresa.

Po forumu so raztrošeni ostanki težkega ogredja, poslikanega s fantazijskimi bitji in girlandami, med katerimi je tudi maska Gorgone.