english deutsch italiano español slovenščina furlan

Aquileia

Anteprima foto 1 Anteprima foto 2 Anteprima foto 3 Anteprima foto 4
Anteprima foto 5 Anteprima foto 6 Anteprima foto 7 Anteprima foto 8

Mesto Oglej s svojo skoraj dvatisočletno zgodovino, je mnogo let veljalo za politično, upravno, versko, gospodarsko in kulturno središče vseh dežel in okoliških narodov med severnim Jadranom in vzhodnimi Alpami.

Ogled Ogleja je torej lepa priložnost, ki vam bo pripomogla k razumevanju civilizacije, kjer se čuti vpliv beneške in keltske, predvsem pa rimske, germanske in slovanske kulture.

Vse te različne vidike je predstavljal oglejski patriarhat, ki je v preteklosti veljal za inštitucijo, danes pa se še čuti njegov vpliv v različnih regijah, od Štajerske do Lombardije, od Istre pa vse do Tirolske.