english deutsch italiano español slovenščina furlan

Aquileia: patriarhalna bazilika

Posvečena Mariji Devici ter sv. Mohorju in Fortunatu zgodovina bazilike je od njene postavitve pa vse do današnjih časov precej dolga. Leta 313 jo je po razglasitvi Milanskega edikta dal zgraditi škof Teodor iz Ogleja. Po domnevnem požaru jo je dal obnoviti škof Kromacij. V letih 811 – 817, v času patriarha Maksencija, poteka prva obnova oglejske bazilike. V 11. stoletju je patriarh Popo, ki je veljal za “velikega obnovitelja” bazilike, dal dvigniti zunanje zidove, poslikati s freskami apsido ter dvigniti zvonik.

V 12. stoletju je patriarh Ulrik Trebanjski dal poslikati kripto. Leta 1348 je po hudem potresu patriarh Markvard iz Randecka dal obnoviti ves gornji del ter baziliko dvignil za nekaj metrov.