english deutsch italiano español slovenščina furlan

Cormons: grad na Krminski gori

Na Krminski gori naj bi se nekoč nahajala prva utrdba, kjer je bil že v predzgodovini postavljen prvotni krminski grad. Kasneje je postal keltsko središče in nato rimska utrdba. V 10. stoletju je poleg prvotnega gradu nastal še eden, ki se je ob vznožju gore razširil v vilo.

Le-ta je bila dolgo let jabolko spora med patriarhi in goriškimi grofi.

V dvanajstem stoletju je bila utrjena z dvema obzidjema, katerih ostanki so vidni še danes. Leta 1497 je spadala pod habsburško monarhijo, leta 1511 pa so jo osvojili beneški vojaki, ki so najprej uničili grad, da bi nato začeli z rekonstrukcijo trdnjave, od katere so še danes ohranjene ruševine, ki nakazujejo njeno nekdanjo krožno obliko. V ospredju je cerkev na Krminski gori.