english deutsch italiano español slovenščina furlan

Ruttars: grad Trussio

Grad se omenja prvič leta 1257, potem ko ga je zapustil njegov gospodar, Gislardo Fratta, in sicer zaradi napadov goriškega grofa Meinharda. Grad so najprej zažgali, nato so ga na novo obnovili istega leta. Leta 1279 postanejo lastniki gradu gospoda Spilimberg in leta 1364, v času vdora Rudolfa IV. Habsburškega v Furlanijo, je zabeleženo obleganje gradu s strani Videmčanov.

Grad Trussio je v lasti gospode Spilimberg do 1869. leta. Od starega dela ostajata dva stolpa, ki se nahajata na zahodni strani, ter debelo zidovje. Ostali objekti so novejši. Potem ko je bil dolga leta zapuščen, so ga naposled le obnovlili in danes se uporablja kot javno prizorišče.