english deutsch italiano español slovenščina furlan

San Pietro Chiazzacco: cerkev Svetih Treh Kraljev

Obstajajo številne cerkve razpršene po celotnem ozemlju dolin reke Nadiže in Idrijce. Povečini so to stavbe, ki jih po svoji tipični arhitekturi umeščamo v 15. in 16. stoletje. Največkrat se nahajajo na vrhu hriba, v bližini srednjeveških ruševin, redkeje jih najdemo blizu vasi.

Običajno so postavljene na samotnih in precej oddaljenih mestih, daleč od poseljenih središč, ker je bilo to ozemlje že od prvih stoletij našega štetja tarča vdorov, zato so bili prisiljeni iskati položaje, da so se lahko izognili morebitnim plenjenjem.