english deutsch italiano español slovenščina furlan

Spignon: cerkvica svetega Duha

Cerkev svetega Duha sega v enajsto stoletje. Obdana je z zelenjem gore Madlessiena. Med drugo svetovno vojno je bila porušena in nato popolnoma obnovljena leta 1949. Sedanji oltar nadomešča tistega iz 18. stoletja in je obogaten z dvema lesenima kipoma svetega Nikolaja in Sebastijana.

Tu je tudi zakristija in levo od kora stoji zvonik, nizek in masiven, s tremi zvonovi.