english deutsch italiano español slovenščina furlan

Casera Nischiuarch: sedlo

Na tem delu poti velja omeniti nekaj zanimivih kraških pojavov, ki jih je mogoče videti v okolici Nizkega vrha, lep pogled na strugo Belega potoka, ki jo je mogoče opazovati z mostu, ki gre čezenj ter izvir na levi strani ceste, nedaleč stran od Belega potoka.