english deutsch italiano español slovenščina furlan

Lischiazze

Anteprima foto 1 Anteprima foto 2 Anteprima foto 3 Anteprima foto 4

V Reziji govorijo staro slovansko narečje, rezijanščino, zato je večina govorcev tega narečja zahtevala status manjšinskega jezika, a Italija ga še ni priznala, čeprav je jezik že delno zaščiten z zakonodajo Furlanije –Julijske krajine.