english deutsch italiano español slovenščina furlan

Casera Nischiuarch: naguban greben

Na travnatih in skalnatih stenah, v bližini sirarne Nizki vrh, raste Campanula Carnica, endemična vrsta v Furlaniji-Julijski krajini.