english deutsch italiano español slovenščina furlan

Pleziche: utrdba

Na Monti Jof in drugih vrhovih vzdolž doline Val Dogna je mnogo utrdb iz prve svetovne vojne.