english deutsch italiano español slovenščina furlan

Pleziche: most

Pot nadaljujemo, pozorni na to, da ne hodimo v bližini tistih predelov, ki se lahko z lahkoto udrejo.