english deutsch italiano español slovenščina furlan

Perteole: cerkev sv. Andreja

Cerkev sv. Andreja je bogata tako z zgodovinskega (tu se nahajajo v rimski napisi v nasipnem materialu) kot tudi umetniškega vidika. V tej cerkvi si lahko ogledate “massenzianske” reliefe in freske iz 13. stoletja (Mučeništvo sv. Andreja) ter podobe svetnikov na slavoloku iz 15.-16. stoletja.

Leta 1989 so med arheološkimi izkopavanji na jugozahodnem delu cerkve odkrili en majhen zaklad. Gre za lončeno posodo, v kateri se nahaja 1.164 srebrnikov iz obdobja 1218- 1260, ki so pripadali patriarhu Bertoldu V., tržaškim škofom in koroškemu vojvodi Bernardu drugem. Danes so kovanci na ogled v Arheološkem muzeju v Čedadu.