english deutsch italiano español slovenščina furlan

Plošča spomenik na Višarjah (Monte Lussari)

Spomenik sta darovala Circolo culturale Navarca iz Aiella in avtor Eligio D'Ambrosio iz kraja Castions di Strada ob jubileju, 650. obletnici Marije na Višarjah.

Targa monumento dei pellegrini del Cammino Celeste


Links:Italijanski jezik


Targa monumento dei pellegrini del Cammino Celeste

Tiziana Perini prebere besedilo, ki ga je sama sestavila in ki je zapisano na spominski plošči spomenik na Višarjah (Monte Lussari):" ANIMA PELLEGRINA, Sappi che i tuoi piedi ti hanno portato a percorrere, sotto lo sguardo celeste di Maria, l'Iter Aquileiense, la via dei popoli che parlano lingue diverse.

ANIMA CORAGGIOSA, che hai lasciato la tua casa, anche se per poco,

ANIMA FEDELE, che hai superato le difficoltà, anche se piccole, del Cammino

ANIMA GIOIOSA, che hai raggiunto la meta, anche se temporanea la pace di questo luogo, ti accompagni ogni giorno della tua vita.
"


vai all'inizio


Nemški


Targa monumento dei pellegrini del Cammino Celeste

Andrej Kolman prebere besedilo, ki je zapisano na spominski plošči spomenik na Višarjah (Monte Lussari):" LIEBER WALLFAHRER, du sollst wissen, dass deine füsse haben dir geholfen, unter maria’s schutz den weg von Aquileja zu begehen dieser ist der weg der vÖlker, welche verschiedene sprachen sprechen.

MUTIGER WALLFAHRER, du hast verlassen, auch wenn nur für kurze zeit, dein haus.

TREUER WALLFAHRER, du hast Überwunden alle die kleinen schwierigkeiten dieses weges.

GLÜCKLICHER WALLFAHRER, du hast dein ziel – wenn auch für kurze zeit - erreicht der friede dieses ortes möge dich alle tage deines lebens begleiten.
"


vai all'inizio


Slovenski


Targa monumento dei pellegrini del Cammino Celeste

Metodij Rigler prebere besedilo, ki je zapisano na spominski plošči spomenik na Višarjah (Monte Lussari):" DUŠA ROMARSKA, vedi, da so te tvoje noge, pod Marijinim milim pogledom, vodile po

OGLEJSKI POTI: po stopinjah narodov, ki prepletajo različne jezike.

DUŠA POGUMNA, ki si zapustila soj dom – čeprav za kratek čas –

DUŠA ZVESTA, ki si premostila popotne težave - četudi lahke -

DUŠA VESELA, ki si dosegla svoj cilj – čeravno začasno – sprejmi voščilo miru, ki ga daje ta kraj: naj te vodi vse dni tvojega življenja.
"
vai all'inizio